CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

Examene de promovare în grad profesional

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 26.10.2017 examen de promovare în grad profesional, pentru urmatoarele funcţii de personal contractual:

 • Asistent medical studii PL la asistent medical studii superioare
 • Asistent medical debutant la asistent medical
 • Infirmieră debutantă la infirmieră
 • Autopsier la autopsier principal
 • Bibliografie pentru examenul de promovare de la asistenți medicali generaliști debutanți la asistenți medicali generaliști
 • Bibliografie pentru examenul de promovare de la infirmieră debutantă la infirmieră
 • Bibliografie pentru examenul de promovare de la asistent medical de radiologie debutant la asistent medical de radiologie
 • Tabel nominal cu rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la examenul de promovare de la debutant la următoarea treaptă profesională - 26.10.2017 ASISTENȚI MEDICALI
 • Tabel nominal cu rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la examenul de promovare de la debutant la următoarea treaptă profesională - 26.10.2017 INFIRMIERE
 • Tabel cu rezultatele obținute la PROBA PRACTICĂ la examenul de promovare de la autopsier la următoarea treaptă profesională - 26.10.2017 AUTOPSIER PRINCIPAL

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 26.10.2017 examen de promovare în grad profesional, pentru urmatoarele funcţii de personal contractual:

ANUNȚ

EXAMENUL DE PROMOVARE PE CARE ÎL VOR SUSȚINE ASISTENȚII MEDICALI DEBUTANȚI ȘI INFIRMIERELE DEBUTANTE VA AVEA LOC LA SEDIUL ȘCOLII POSTLICEALE DE STAT DIN BUZĂU, ALEEA ȘCOLILOR, ÎN DATA DE 26.X.2017, ORELE 10:00.

ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN SE VA FACE LA ORA 09:30 UNDE SE VA FACE APELUL NOMINAL AL CANDIDAȚILOR ȘI VERIFICAREA CĂRȚII DE IDENTITATE.

PREȘEDINTE COMISIE,
Director îngrijiri,
Turcu Luminița Gabriela

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 25.10.2017 examen de promovare în grad profesional, pentru urmatoarele funcţii de personal contractual:

ANUNȚ

Privind susținerea examenului de promovare în grad I treapta profesională pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Pentru asistenții medicali care au solicitat promovarea în grad profesional din funcția de asistent medical studii postliceale în funcția de ASISTENT MEDICAL STUDII SUPERIOARE în domeniul medical, în ședinta Comitetului Director nu s-a aprobat susținerea examenului de promovare, având în vedere că posturile ocupate prin concurs au fost aprobate prin statul de funcții la nivel de studii postliceale și în bugetul aprobat pe anul 2017 nu au fost prevăzute.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 02.08.2017 examen de promovare în grad profesional, pentru urmatoarele funcţii de personal contractual:

 • Economist IA - Serviciul Financiar Contabilitate
 • BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru examenul de promovare în gradul de economist IA în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 14.07.2017 examen de promovare în grad profesional, pentru urmatoarele funcţii de personal contractual:

 • Statistician medical debutant, analist (programator) debutant și referent de specialitate debutant

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

11 vizitatori online