CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Standarde de calitate

0RDIN nr. 464
din data de 02.08.2016
privind încadrarea SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU în categoria

Nivel acreditat

 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR EN ISO 9001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
- Activităţi de asistenţă medicală specializată;
- Activităţi de asistenţă spitalicească;
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR EN ISO 14001 :2005

pentru următoarele domenii de activitate:
- Activităţi de asistenţă medicală specializată;
- Activităţi de asistenţă spitalicească;
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ȘI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR OHSAS 18001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
- Activităţi de asistenţă medicală specializată;
- Activităţi de asistenţă spitalicească;
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

 

În anul 2004 apare Legea nr. 588, de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Transplant, care este instalată în actualul sediu şi încadrată cu o schemă de personal. Consiliul Știinţific este format din 33 membri, personalităţi marcante ale medicinii romaneşti, componenţa sa fiind stabilită prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 183/2005 şi completat ulterior cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 814/2005.

Noutăţi

20 noiembrie
Modificări medici de gardă Neonatologie
20 noiembrie
Medici de gardă luna decembrie Pediatrie
20 noiembrie
Medici de gardă luna decembrie Pneumologie
20 noiembrie
Modificare medic de gardă Cardiologie
16 noiembrie
Medici de gardă luna decembrie O.R.L.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale

SPITAL
MATERNITATE
PNEUMOLOGIE, D.V.
INFECŢIOASE
ONCOLOGIE

BIROU INTERNĂRI
C.S.M. PÂRSCOV
SECRETARIAT

FAX

Secretariat
  • 0238.710989
Maternitate
  • 0238.711041
Achiziţii
  • 0238.720223
U.P.U.-S.M.U.R.D.
  • 0238.720790

e-mail

Manager
Director Financiar-Contabil
Compartiment
Relaţii cu publicul
Sesizări

LOCALIZARE SPITAL